Visie – brede dorpspraktijk

Een visie geeft antwoord op de vraag waar een organisatie voor gaat:

Fysio van Leeuwen gaat voor… een laagdrempelige fysiotherapiepraktijk voor dorpskern de Meern en de nabije omgeving. We zijn gericht op alle bewoners, van jong tot oud, van man tot vrouw. Dat betekent dat we een breed aanbod hebben voor mensen met allerlei soorten klachten. Het brede perspectief is onze specialiteit.

Fysio van Leeuwen gaat voor… een moderne praktijk. De basis voor ons handelen is de algemene fysiotherapie. Daaruit ontspruiten drie loten: manuele therapie, sportfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie.  Met manuele therapie bedienen we nog steeds de brede groep van alle bewoners. Met sportfysiotherapie richten we ons meer op de brede groep van sporters, die al dan niet in verenigingsband sporten, en op zoek zijn naar blessurebehandeling of blessurepreventie. Met de bouw van de nieuwe oefenzaal wordt deze groep op adequate wijze bediend. Psychosomatische fysiotherapie is er voor een steeds grotere groep mensen die in onze moderne samenleving fysieke klachten ontwikkeld, door stress en de drukte en overprikkeling van alledag. Dit vergt een specifieke benadering om de klachten terug te dringen.

Naast deze drie specialisaties wordt haptotherapie aangeboden. Haptotherapie brengt bewustwording van het lichaam en het daarin opgeslagen gevoelsleven op gang. Haptotherapie gaat over contact maken,  voelen,  precies zoals het is. Spanningen in het lichaam, remmingen in gevoelsbewegingen en het wegstoppen van gevoelens. En daar verantwoordelijkheid voor durven nemen.  Het geeft inzicht in uw patronen en stimuleert persoonlijke groei.

Fysio van Leeuwen gaat voor… snelle behandeling.   Nog dezelfde dag krijgen klanten antwoord op een mail of ingesproken voicemail-bericht.  U krijgt te horen of wij iets voor u kunnen doen en op welke termijn de eerste afspraak is en bij wie. Het is de bedoeling mensen zo snel als mogelijk is van dienst te zijn.

Fysio van Leeuwen gaat voor… het propageren van een gezonde levensstijl. Door middel van sponsoring ondersteunt Fysio van Leeuwen sportverenigingen (bijv. LTC De Meern en MHC Fletiomare) in de uitoefening van haar sportactiviteiten. Dit doen we vanuit de opvatting dat beweging gezond is voor mensen. De praktijk heeft met een aantal sportverenigingen ook een nauwe samenwerking. Bij de voetbalverenigingen v.v. De Meern en DHSC verzorgen medewerkers spreekuren op de club en behandelen in de praktijk aan de Zandweg sporters die kampen met blessures.

Fysio van Leeuwen onderstreept het belang van bewegen ook door jaarlijks, in samenwerking met RUN2b loopgroepen in Leidsche Rijn, de PalmPasenPolder-loop te organiseren. Elke zondag voor Pasen lopen zo’n 150 deelnemers in gekleurde linten door de Meern. Met dit soort activiteiten wil Fysio van Leeuwen  ook midden in de Meernse samenleving staan en iets terug doen voor de dorpskern de Meern.

Fysio van Leeuwen gaat voor… werken met groepen. Met de bouw van de oefenzaal krijgen we de mogelijkheid ons te begeven op relatief onbekend terrein. De oefenzaal heeft een zodanige omvang dat het mogelijk is in groepen van 8 tot 10 personen te werken met beweegprogramma’s die de gezondheid (o.a. mobiliteit) versterken van bijv. oudere bewoners uit de Meern. Naast het oefenen is ook het sociale contact belangrijk. In de loop van 2018 zal Fysio van Leeuwen daar de eerste stappen in nemen.