Sportfysiotherapie

Onder sportfysiotherapie wordt de zorg verstaan die specifiek gericht is op het behoud, herstel, en bevordering van de gezondheid van de sportende of bewegende populatie.

Aan de ene kant richt sportfysiotherapie zich op het behoud en de bevordering van de gezondheid door sporten en bewegen (preventie), maar de aandacht gaat ook uit naar het voorkomen van (herhalingen van) blessures

Aan de andere kant houdt sportfysiotherapie zich bezig met het behandelen van blessures, gericht op het weer gaan sporten of bewegen. De meerwaarde van sportfysiotherapie boven de reguliere zorg die bijvoorbeeld huisartsen of specialisten verlenen, is gelegen in de specifieke kennis over sportgerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en het sporten met een chronische aandoening.

Deze sportspecifieke zorg wordt naast sportfysiotherapeuten onder andere ook geboden door sportartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs.

Therapeuten
Stephan Visser
Anne Roos van Vredendaal