Missie – LEVEN IS BEWEGEN.

Leven is bewegen. In alle facetten van ons bestaan is bewegen een levensvoorwaarde. Als we worden belemmerd door fysieke, mentale of sociale grenzen dan ontdekken we hoe belangrijk het is dat we goed in ons vel zitten. Samen met u gaan we op zoek naar een leven met zo  min mogelijk beperkingen, zodat u in staat bent voluit te leven.

Kernwaarden
In onze manier van werken laten we ons graag herkennen op de volgende kernwaarden:

  • Aandacht voor de gehele mens staat bij ons hoog in het vaandel. In de behandeling gaat het om lichaam én geest.
  • We bieden op maat gesneden zorg en advies.
  • De houding waarmee we u benaderen valt te typeren met openheid en dienstbaarheid. Waarmee kunnen we u helpen? Wij bieden onszelf, onze kennis en kunde aan. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor zijn herstel.
  • Onze patiënten behandelen we respectvol en zorgvuldig .
  • We houden van no nonsens. Daarmee bedoelen we dat we u vakkundig, maar ook begrijpelijk adviseren en behandelen. We willen realistisch zijn en geen valse verwachtingen wekken.
  • Wij zijn trots op ons vak. We werken met plezier, betrokkenheid en bezieling.