Haptonomie

Haptotherapie geeft inzicht in hoe ons gedrag en handelen, wordt gestuurd door ons gevoel, of het steeds weer onderdrukken en wegstoppen van dat gevoel. Hoe staat u in het leven? Daarmee is verbonden hoe u tot keuzes komt en of grenzen stelt (of juist niet). U kunt wellicht ontdekken wanneer of waarom u zo vreselijk uw best doet. Of waar u zo moe of boos van wordt. Door aanraken, voelen, gevoelsbewegingen (afsluiten of juist openstellen voor iets) en contact maken in de ruimste zin van het woord vindt u mogelijk antwoorden.
Leven met gevoel, is een leven waarin je aan je hart vraagt wat te doen, waarin je aan je lichaam voelt of het klopt, en je hoofd er is om het te begrijpen.

Haptonomie is de leer die zich bezig houdt met het menselijk gevoelsleven, waarvan het lichaam als drager wordt gezien.

Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met uw gevoelsleven en wat het lichaam ‘vertelt’ over uzelf, over uw omgeving en over uw relaties met anderen. Door de drukte van het huidige leven neigen we ertoe voorbij te gaan aan wat ons lichaam ‘vertelt’ of laat voelen. Vaak negeren we signalen van ons lichaam, omdat we geleerd hebben vooral naar ons verstand te luisteren. Dit kan uiteindelijk leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten. In het haptonomische contact, waar de directe aanraking meestal een hoofdrol speelt, leert u te luisteren naar uzelf door serieus te nemen wat u voelt in dat contact.

De affectieve (bevestigende) aanraking speelt een belangrijke rol. We weten allemaal dat door een kind te knuffelen en aan te raken de basis gelegd wordt voor een goede emotionele ontwikkeling. Helaas raken we elkaar als volwassenen nog maar zelden op een vanzelfsprekende en vertrouwde manier aan. Aanraken is een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact.

Haptonomie neemt de persoonlijke en subjectieve betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus. Aanraken heeft een positieve invloed op ons gevoelsleven. Het is helend als een mens wordt aangeraakt en daar in wordt bevestigd. Hij komt tot zichzelf en in verbinding met de ander kan hij zich openen naar die ander.

Haptotherapie

Haptotherapie is de therapie, de vorm van begeleiding, waarbij de tastzin centraal staat. Gebruikmakend van de tast richt de begeleiding zich op de bewustwording van het lichaam en het daarmee verbonden gevoelsleven. Via lijfelijke ervaring kan iemand weer in contact komen met de oorspronkelijke gevoelens en emoties. Verdriet en vreugde, angst en boosheid kunnen samen met de therapeut worden herkend en een plaats krijgen. Dat geeft een mens ruimte voor zichzelf en ook ruimte in relatie met anderen.

Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij:

 • Vragen met betrekking tot persoonlijke groei en zingeving
 • Lichamelijke en/of geestelijke overbelasting
 • Identiteitsvragen
 • Relationele problemen
 • Traumatische ervaringen
 • Verwerkingsproblematiek

Praktische zaken

 • mijn naam is Giny Masselink. Hier kunt u meer over mij lezen.
 • ik ben GZ-haptotherapeut aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten onder nummer 577A
 • voor haptotherapie heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig
 • een sessie haptotherapie duurt ongeveer een uur en kost € 80,00 (het tarief is ivm BTW heffing per 1-1-2013 omhoog gegaan)
 • mijn AGB-code is 90.039781
 • ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260929

Therapeuten
Giny Masselink